Zingen in Perfecte Frequenties: Suzan en Freek Header

Zingen in Perfecte Frequenties: Suzan & Freek

Welke woorden gebruiken Suzan & Freek het meest in hun liedteksten? Ik zocht het uit.

De liedteksten
Voordat de meest gebruikte woorden bekeken kunnen worden, moet vastgesteld worden welke liedteksten worden geanalyseerd. Suzan & Freek hebben tot nu toe één album uitgebracht: Gedeeld Door Ons. Op dit album staan 10 liederen, dus deze 10 liederen zijn meegenomen in de analyse. In de spelregels is te lezen hoe deze analyse eruit heeft gezien.

De lemma’s/woorden
In Grafiek 1 staan de tien meest gebruikte lemma’s van Suzan & Freek op een rij. Het is overduidelijk dat het lemma ‘ik’ met 135 voorkomens het meest voorkomt. Onder dit lemma vallen woorden, zoals ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’ en ‘mezelf’. Het lemma dat op de tweede plek komt is ‘jij’ met 87 voorkomens en het lemma dat op de derde plek komt is het werkwoord ‘zijn’ met 51 voorkomens. Wat opvalt aan deze top 3 is dat Suzan & Freek  dus meer over zichzelf zingen (het lemma ‘ik’) dan over elkaar (het lemma ‘jij’). Wat zegt dit over hun relatie?

De gehele top 10 bestaat voornamelijk uit algemene woorden. Dit is niet opvallend, omdat woorden als ‘de’, ‘niet’, ‘dat’, ‘maar’ en ‘een’ vaak onmisbaar zijn in het schrijven van liederen (en daardoor dus ook vaak voorkomen).

Grafiek 1. De tien meest gebruikte lemma’s van Suzan en Freek.

Dia1

Om iets meer de diepte in te gaan, heb ik de meest gebruikte persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden en zelfstandige naamwoorden op een rij gezet in Tabel 1. Deze woorden vertellen ons meer over de onderwerpen waar Suzan & Freek graag over zingen. Zoals hierboven al benoemd zingen Suzan & Freek voornamelijk over zichzelf en vervolgens pas over elkaar. Nog minder graag zingen ze over hun samenzijn. Het lemma ‘wij’ komt op de 17e plaats in de ranglijst met meest gebruikte woorden en komt 9 keer voor in hun liederen. Kijkend naar de werkwoorden en zelfstandige naamwoorden zien we twee patronen terug. Aan de ene kant zingen Suzan & Freek graag over het moment (‘zijn’, ‘hebben’, ‘keer’, ‘dag’, ‘lucht’, ‘regen’), en aan de andere kant zijn ze juist op zoek naar antwoorden op grote vragen (‘het’, ‘weten’, ‘kunnen’, ‘wereld’). Dat klinkt eigenlijk wel als een mooie balans.

Tabel 1. De meest gebruikte persoonlijk voornaamwoorden, werkwoorden en zelfstandige naamwoorden van Suzan & Freek.

Persoonlijk voornaamwoord Werkwoord Zelfstandig naamwoord
1. ik (135x)
2. jij (87x)
5. het (33x)
17. wij (9x)
3. zijn (51x)
9. weten (20x)
12. kunnen (14x)
14. gaan (12x)
15. hebben (11x)
20. keer (6x)
21. dag (5x)
23. lucht, regen, wereld (3x)

Wet van Zipf
Zoals in de spelregels is uitgelegd, voldoet de woordfrequentielijst van een tekst of van meerdere teksten aan de wet van Zipf. Om te onderzoeken of dit ook voor de liedteksten van Suzan & Freek geldt, ga ik het daadwerkelijke aantal voorkomens van de meest gebruikte woorden vergelijken met het aantal voorkomens dat voorspelt wordt door de wet van Zipf.

De verwachte Zipf-lijn is uit te rekenen door naar het meest voorkomende lemma te kijken. In de teksten van Suzan & Freek komt het lemma ‘ik’ het meest voor met 135 voorkomens. Volgens de wet van Zipf zou dit betekenen dat het tweede meest voorkomende lemma ‘jij’ twee keer zo weinig voorkomt als ‘ik’. Dat zou in dit geval betekenen dat ‘jij’ 67,5 keer voorkomt (de helft van 135). Het derde lemma komt vervolgens drie keer zo weinig voor als ‘ik’ (dat is ‘zijn’ met 45 voorkomens, want 1/3 van 135 is 45). Het vierde lemma ‘de’ zou dan 33,75 keer voorkomen (1/4 van 135), het vijfde lemma ‘het’ 27 keer (1/5 van 135), et cetera.

Grafiek 2. De verwachte Zipf-lijn naast de daadwerkelijke frequentielijn van Suzan & Freek.

Dia2

In Grafiek 2 staat de verwachte Zipf-lijn naast de daadwerkelijke frequentielijn van Suzan & Freek. Met een snelle blik kunnen we zien dat de lijnen verrassend goed met elkaar overeenkomen. Dit zou betekenen dat Suzan & Freek wel degelijk volgens de wet van Zipf zingen. Om te onderzoeken of dit inderdaad het geval is, heb ik de correlatie tussen de Zipf-lijn en de daadwerkelijke lijn van Suzan & Freek uitgerekend. Het resultaat van deze berekening is .990 (p < .001) en dat is een zéér hoge correlatie. Wanneer ik dit voor het gemak vertaal naar een percentage, voldoen Suzan & Freek voor 99,0% aan de wet van Zipf. Suzan & Freek zingen dus overduidelijk in perfecte frequenties.

Pareto-principe
Tot slot, het Pareto-principe. In de spelregels heb ik toegelicht, dat als ik 20% van alle unieke woorden uit Suzan & Freeks liedteksten analyseer, dat ik, volgens het Pareto-principe, dan eigenlijk 80% van al hun liedteksten heb geanalyseerd. Ik heb als volgt berekent of dit inderdaad het geval is: In totaal zijn er 392 unieke woorden geteld in de liedteksten en in totaal komen deze woorden 1339 keer voor. Van de 392 woorden heb ik de eerste 20% onderzocht op lemma en woordsoort (dat zijn de 78 meest voorkomende unieke woorden). Deze 78 woorden komen in totaal 1008 keer voor in de liedteksten van Suzan & Freek. Om te berekenen in hoeverre dit overeenkomt met het Pareto-principe moet nog berekend worden hoeveel procent 1008 is van 1339. Dit is 75% (afgerond op hele getallen), en dat betekent dat ik met de eerste 20% van de meest voorkomende woorden van Suzan & Freek 75% van al hun liedteksten zou kunnen schrijven. Dat is nét iets minder dan de 80% die het Pareto-principe voorspelt.

Dat is gelukkig niet zo erg, want Suzan & Freek hebben net laten zien dat ze met 99,0% al zeer goed zingen in perfecte frequenties.

Benieuwd naar meer Zingen in Perfecte Frequenties? Klik hier voor een overzicht.

Gepubliceerd door

Vincent Zonder Klinkers

In de taal verdwaald

2 gedachten over “Zingen in Perfecte Frequenties: Suzan & Freek”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s